NZZ – stomatologická ambulancia
NZZ – stomatologická ambulancia

Cenník

Vážení pacienti, 

doleuvedené informácie predstavujú iba orientačný, základný výber z cenníka za účelom stručného prehľadu o cenách stomatologických služieb, ktoré Vám poskytujeme. Kompletný cenník je kedykoľvek k dispozícií v našej ambulancii.

Preventívna prehliadka 0 €
Injekčná anestéza na žiadosť pacienta pri zhotovení výplne 6 €
Fotokompozitná výplň 1 plôška predné zuby 15 €
Fotokompozitná výplň 2 plôšky predné zuby 17 €
Fotokompozitná výplň 3 plôšky predné zuby 20 €
Fotokompozitná výplň 1 plôška zadné zuby 17 €
Fotokompozitná výplň 2 plôšky zadné zuby 20 €
Fotokompozitná výplň 3 plôška zadné zuby 22 €
Dentálna hygiena dieťa do 15 rokov 10 €
Dentálna hygiena dospelý 15 €
Dentálna hygiena AIRFLOW 25 €
Pečatenie 1 zub 7 €
Kovokeramická korunka 120 €