NZZ – stomatologická ambulancia
NZZ – stomatologická ambulancia

Voľné pracovné miesto: zubný asistent / praktická sestra / zdravotná sestra

Pracovný čas:
Pondelok: 14.15 – 17.00
Utorok: 14.15 – 17.00
Štvrtok: 14.30 – 17.00

Kratší pracovný čas.
Mzda 400 EUR.

Vhodné aj pre študentov ako brigáda – 12,50€/hod.


Ambulancia je zameraná na súčasné postupy v estetickej stomatológii.

Odbornú starostlivosť zabezpečuje:

  • MUDr. Daniela Balčáková, PhD.

Našimi pacientmi sú všetky vekové kategórie (deti, dorast, dospelí, dôchodcovia).

Ponúkame ošetrenie v oblasti:

  • konzervačnej stomatológie (výplne amalgámové aj estetické, ošetrenie mŕtvych zubov, bielenie zubov, ošetrenie citlivých krčkov…)
  • protetiky (ošetrenie chrupu po strate zubov, mostíky, korunky, protézy…)
  • chirurgie (extrakcie…)
  • parodontológie (odstránenie zubného kameňa, profesionálna hygiena, inštruktáž o hygiene…)
  • detskej stomatológie (deti 2 – 18 rokov, fluoridácia, pečatenie…)

Dôraz kladieme na prevenciu a preto doporučujeme bezplatnú preventívnu prehliadku 2 – krát ročne.