NZZ – stomatologická ambulancia
NZZ – stomatologická ambulancia

Voľné pracovné miesta

Pracovná pozícia: Zubný asistent
Miesto výkonu práce: Prešov
Mzda: 300 € za mesiac
Dátum nástupu: ihneď
Druh pracovného pomeru: kratší pracovný čas – 12h týždenne (úväzok 0,3)
Pracovná doba: Pondelok, Utorok, Štvrtok – 1400 – 1800


Ambulancia je zameraná na súčasné postupy v estetickej stomatológii.

Odbornú starostlivosť zabezpečuje:

  • MUDr. Daniela Balčáková, PhD.
  • MUDr. Žaneta Majerníková, PhD.

Našimi pacientmi sú všetky vekové kategórie (deti, dorast, dospelí, dôchodcovia).

Ponúkame ošetrenie v oblasti:

  • konzervačnej stomatológie (výplne amalgámové aj estetické, ošetrenie mŕtvych zubov, bielenie zubov, ošetrenie citlivých krčkov…)
  • protetiky (ošetrenie chrupu po strate zubov, mostíky, korunky, protézy…)
  • chirurgie (extrakcie…)
  • parodontológie (odstránenie zubného kameňa, profesionálna hygiena, inštruktáž o hygiene…)
  • detskej stomatológie (deti 2 – 18 rokov, fluoridácia, pečatenie…)

Dôraz kladieme na prevenciu a preto doporučujeme bezplatnú preventívnu prehliadku 2 – krát ročne.